شهرداری رشت
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
شهروندان عزیز ، می توانند در قسمت ارتباط با ما ، کلیه درخواستها ، نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به گوش مسئولین برسانند شهرداری رشت
شرح وظایف مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
شرح وظایف مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری:
 •  بررسی و به کارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردهاارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
 • انجام بررسیهای کارشناس در خصوص طرحهای شهرسازی و تفصیلی و موضعی ویژه
 • بررسی و برنامه ریزی در مورد توسعه و توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری به منظور دسترسی عادلانه شهروندان به این خدمات در راستای تحقق عدالت اجتماعی
 • برقراری ارتباط با مشاورین انجام انجام پروژه های مطالعات شهری
 • پیگیری انجام پروژه های مطالعاتی شهری مورد نیاز شهرداری
 • تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ویژه فعالیتها و خدمات مراکز فرهنگی اجتماعی شهرداری
 • همکاری در ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی در زمینه مسایل اساسی شهری در امر تهیه لوایح و سیاست های شهرداری
 • همکاری در انجام پروژه های مطالعاتی شهری مورد نیاز شهرداری
 • جانمایی دکه های سطح شهر
 • نظارت بر میادین سطح شهر و پلمپ واحدهای غیرمجاز صنفی و مشاغل مزاحم (بند24ماده55، بند28ماده55و بند 20ماده55
 • نظارت بر بازارهای سطح شهر و اصناف
 • نظارت بر صورتجلسات رفع خلاف(کمیسیون ماده صد)
 • حضور در جلسات کمیسیون بند20
 • همکاری در جهت ساماندهی تابلوهای صنوف
 • همکاری در جهت جمع آوری متکدیان
 • نظارت بر رفع سدمعبر مناطق و نواحی
 • نظارت بر ساخت و ساز غیرمجاز مناطق و نواحی
 • نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات 
 • نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
 • تعامل،هماهنگی وهمکاری باکلیه دستگاههاونهادهایذیربط درزمینه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی
 • برنامه ریزی وساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی ازمنظر فوریتهای اجتماعی انجام سایر امورمحوله ازسوی مقام مافوق درچارچوب وظایف
 
1399/05/14
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal