شهرداری رشت
شهروندان عزیز ، می توانند در قسمت ارتباط با ما ، کلیه درخواستها ، نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به گوش مسئولین برسانند شهرداری رشت
معرفی مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
 
 
 
       طیبه بینا
       مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری
       کارشناس ارشد میکروبیولوژِی         
          
       تلفن تماس: 01333233531
       فکس: 01333260027
      ایمیل:khadamat@Rasht.ir
 
سوابق:
کارشناس خدمات شهر
کارشناس مدیریت فرهنگی
کارشناس ستاد توسعه پایدار
مشاور بانوان شهردار
مدیر ورزش بانوان شهرداری
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری و جانشین معاونت خدمات شهری
 
شرح وظایف:
1- اداره سلامت
- توسعه رویکرد مبتنی بر سلامت در مدیریت شهری
- استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت
- راه اندازی، هدایت و کنترل خانه های سلامت در محلات و ایجاد ایستگاههای سلامت در مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی و ...
- مطالعه و برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های سلامت در بین (شهروندان و کارمندان)
- برنامه ریزی جهت مشارکت فعال و توانمند سازی مردم در تامین و ارتقاء سلامت خود و جامعه
- برنامه ریزی در جهت تامین دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و سلامت اجتماعی
- تلاش در جهت تامین محیط زیست سالم شهری
- پژوهش کاربردی در حوزه سلامت
- تلاش در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و تسهیل حضور اجتماعی معلولین، جانبازان و سالمندان
- پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تهدید کننده سلامت
- برنامه ریزی و تلاش در جهت تامین امنیت و ایمنی مواد غذایی
- ارتباط و تعامل مثبت با ادارات مرتبط به حوزه سلامت
- تعاملات برون سازمانی با آموزش و پرورش،‌ دانشگاهها، بهزیستی و ...

اهداف کوتاه مدت:
- ایجاد مدیریت واحد سلامت شهری
- گسترش رویکرد شهر سالم با محوریت سلامت در محلات
- تدوین بانک اطلاعاتی در زمینه سلامت
- ارتقاء خدمات سلامت در سطح منطقه
- کاهش عوامل تهدید کننده سلامت
- آموزش همگانی سلامت
- ارتقای سطح آگاهی شهروندان از طریق آموزش در خانه های سلامت در راستای فرهنگ شهرنشینی و مشارکت پذیر نمودن آنها
- گسترش تعامل با شهروندان با توجه به دیدگاه محله محوری
- جلب همکاریهای بین بخشی به منظور ارائه خدمات بیشتر و بهینه به شهروندان

اهداف بلند مدت:
- بهبود کیفیت زندگی شهروندان
- بالا بردن سطح آگاهیهای مردم و جلب مشارکت آنان
2- اداره پیشگیری از اسیب های اجتماعی
:
 -جلب مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی

 - ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و حمایت از برنامه های اجتماعی،مشاوره ای و مددکاری اجتماعی

- مهار،کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در شهر رشت
- بستر سازی جهت توسعه کارآفرینی در شهر رشت
- کمک به ساماندهی گروههای شغلی در معرض آسیب در شهر رشت
- کمک به ارتقاء سطح رفاه اجتماعی گروههای آسیب پذیر شهر رشت
- کمک به ایجاد فرهنگ همیاری وبخشش در بین شهروندان شهر رشت
- توسعه مشارکت و سرمایه گذاری های اقتصادی در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی

اهداف :

اهداف مدیریت در چارچوب وظایف و ماموریتهای شهرداری رشت و درراستای تحقق راهبردهای سند طرح جامع شهر رشتو برنامه های مصوب پنج ساله شهرداری می باشد که عبارتند از :

الف- حمایت از ایجاد و ساماندهی فعالیت های سازمانهای مردم نهاد مرتبط با مسائل شهری به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مبتنی برنیازهای جمعیتی شهر

ب- ارتقاء فرهنگ شهروندی و جلب افزایش مشارکت و همکاری شهروندان دراداره مطلوب شهر

ج- حمایت، همکاری و مشارکت جهت توسعه کمی و کیفی رفاه اجتماعی مبتنی برنیاز جمعیتی شهر رشت

د- کمک به ساماندهی آسیب های اجتماعی وحمایت از راه کارهای پیشگیرانه از بروزآنها در اقشار آسیب پذیر و در معرض آسیب با رویکرد توانمندسازی جامعه هدف مورد نظر

ه – حمایت از بسترسازی لازم جهت ایجاد وتوسعه کارآفرینی در شهر رشت با رویکرد توانمندسازی کارآفرینان

و- حمایت از توسعه گردشگری شهری، ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های اوقات فراغت شهروندان رشت
 
سیاست های مدیریت :

- تقویت عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر

- تقویت خدمات اجتماعی و رفاهی به شهروندان

- تحقق برنامه ریزی از پایین به بالا با افزایش نقش محلات

- ارتقاء مشارکت آگاهانه شهروندان در برنامه ریزی های اجتماعی
 

چشم انداز توسعه ای  :

- رشت شهری است عدالت محور و دارای فرصت های برابر برای کلیه شهروندان

- رشت شهری است دارای شهروندانی توانمند و آگاه در برابر آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی

- رشت شهری است دارای شاخص های سلامت اجتماعی بالا

- رشت شهری است مشارکت پذیر با شهروندانی مشارکت جو

- فضاهای شهری رشت بر اساس شاخص های اجتماعی ترسیم شده اند

 
                  
1395/06/09
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal